Disclaimer

Oxfam Novib streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. 

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan Oxfam Novib niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is. 

Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Oxfam Novib aanvaardt geen enkele aanspra­kelijkheid voor eventuele onjuist­heden. Wel stelt Oxfam Novib het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld via een bericht naar info@oxfamnovib.nl

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die Oxfam Novib naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door Oxfam Novib beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door Oxfam Novib vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is.

Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. Lees hiervoor onze Privacy verklaring. Oxfam Novib behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.