Reis naar de geit

Geiten geven helpt.

Samen met haar zoon Bram bezocht Moniek uit Nuland eind augstus onze partnerorganisatie SDS in Bangladesh, die zich actief inzet om het leven van de ultra poor (allerarmsten) in het zuiden van het land te verbeteren. Dat doet SDS door het inzetten van bijvoorbeeld kleinvee als geiten, koeien en eenden. Maar ook door lokale bevolking te helpen goede drinkwaterpunten aan te leggen, toiletten en onderwijs.

Bekijk het verslag van de reis.


De hulpmiddelen die SDS inzet in haar projecten kun je symbolisch cadeau doen aan bijvoorbeeld je beste vriendin of je ouders. Met dit cadeau steunen jullie samen het werk van SDS in Bangladesh. Er zijn in de webwinkel meer dan 35 cadeau waarmee je projecten wereldwijd ondersteunt.